I forbindelse med udvælgelse af hunde til avl skal der lægges stor vægt på hundenes brugsegenskaber og psyke.

 

Avlsrestriktioner, hvor der skal opnås bestemte resultater til diverse prøver, er ikke en del af klubbens koncept, idet dette på lang sigt vil resultere i mindre spredning i den tilgængelige arvemasse og risiko for indavlsproblemer. Hvis der er stambøger på forældrene til dine hvalpe, kan du derfor også pr. automatik få stambøger på hvalpene.

 

I stedet for at diskutere om den ene eller anden type Jack Russell Terrier er mere rigtig og oprindelig end den anden, har vi i JRTD valgt at acceptere racens forskellighed og anerkende stamtavler fra de andre danske og udenlandske Jack Russell Terrier klubber, uanset hvilken avlsstandard de anvender.

 

Der kan udføres stambøger på voksne Jack Russell Terrier efter nærmere retningslinjer, men følgende fejl er automatisk diskvalificerende:

 

· Stritører

· Over- eller underbid

· Højere end 38,1 cm.

· Hanner med manglende testikler i pung

 

Ved stambogsføring af hvalpe indsendes hvalpeanmeldelsesblanket, kopi af begge forældres stambog og kr. 100,- pr. stamtavle til Jack Russell Terrier Danmark.

 

Betaling for stambøger kan vedlægges i check eller overføres til JRTDs bankkonto.

 

Opdrætterens eventuelle kennelnavn anføres foran hundens navn på stamtavlen.

 

Indsend venligst hvalpeanmeldelsesblanket m.v. inden hvalpene er 4 uger gamle, så JRTD har tid til at udfærdige og returnere stamtavlerne, inden hvalpene er 8 uger gamle.

 

Send en mail og få tilsendt hvalpeanmeldelsesblanket, eller hør hvordan du får stambog på din voksne Jack Russell Terrier.

 

Jack Russell Terrier Danmark

Jack Russell Terrier Danmark

 

Stambogsføring